Brian Thao ~ Thawj Tug Hlub


Because of the big blow of my trip for this weekend, i’ve been so down.  I guess, the reason is because i planned for this trip for so long and been waiting for the day to come to actually go and have fun, but dang…a  last minute thing that will happen can really ruin everything.  *sigh*  So, here i am, listening to music and came upon this song.  This song reminded me from a conversation i had back couple weeks ago with a good friend of mines.  We ended up talking about relationship.  Instead of everything, but we ended up talking about our first “REAL” love, or the relationship that we actually put effort into.  We talked, and what ntos, and wow, good memories, and sad memories that both of us definatelly doesnt’ want to think about.  hahaha, *sigh*  Anyways, here’s a song to share. πŸ˜€

Song: Thawj Tug Hlub
Brian Thao = Singer
[Audio http://www.fileden.com/files/2009/10/16/2604450/09.%20thawj%20tus%20hlub.MP3%5D

nws hais tias nws tsis
xav hlub ib zaug ntxiv
vim yav tag luag tau ntxias dag nws siab
tej hmo thaum ntuj qab
nws ntsia sau lub hli
saib thaum twg mam ntsib tus hlub tiag

tag nrho nws cov phooj ywg
muaj tus hlub txhua tug
tshuav nws ib leeg thiaj tsis muaj tug hlub
tej hnub thaum ntuj qab
nws ntsia sau cov huab
saib seb puas tseem tshuav ib tug neeg zoo

nws nyob ib leeg ntxias tos nyob hauv lub tsev pheej suab
tsis muaj leej twg los nrog yus txuas lus
nws kua muag thiaj li ntws tag mus li rau lub ntuj
tsis muaj leej twg sov leej twg hlub

muaj ib hnub nws thiaj ua ib siab xav tias
ntshe nw syuav nyob ib leeg mus ib txhis
nws thiaj ncig mus xyuav nws tej qub chawm ua si
ua zaum kawg tsis rov qab los lawm ntxiv
mus txog lub roob ua nws ntsib nws tus hluas
ua yog nws tus thawj hlub hauv nws lub neej
tus hlub nyob ntawv tos txij hnub ua lawv sib tso
nws hais tias nws tau tos lawm los ntev

Enjoy! Here is the link to the song

Advertisements