Ib Xeem Tub Ntxhais Lub Siab Tsis Huv ~ Zuag Lauj


This song really touch the spot! Definately describes a lot of cases in the hmong community. Tus laus tham tus hluas, tus hluas tau nyiaj dawb dawb. Tus hluas tham tus laus, tau nyob dawb xwb! wow. If only i had a cruel heart like that, i would totally do it too, eh easy money eh?

Singer: Zuag Lauj
Song: Ib Xeem Tub Ntxhais Hluas [Lub Siab tsis Huv]

Hu zaj nkauj no rau peb txhua tus
cov tub ntxhais hluas uas nyob nplog teb
txhob khwv siab phem dag luag nyiaj noj
yog tsis hlub tiag txhob dag luag li nyiaj siv

tas li kuv paub peb ib txhia ntxhais
nrog rau cov tub lub siab tsis huv
nws pheej yuav khuv dag noj dag haus
nws twb tsis paub tias luag lwj siab npaum twg

thov ua zoo xav tsis txhob ua li ntawv mog
yog koj tsis hlub txhob khwv qhov ntxias nws mog
tsam muaj ib hnub koj raws nkaus nws txoj kab

cov ntxhais ib yam txhob khwv dag luag
kom luag neej puas vim yus ib leeg
luag muab luag tsheej niam tub tso cia
lub neej ntsoog tag tawg tav vim yus nkau xwb

cov nyob rau sab tim america
thov ua zoo xav es hloov coj dua
yuav tsum hlub yus tsev neeg ua ntej
mam li mus hlub nrog luag tus qhua sab nrauv

yus tej niam tub tshaib tshaib nqhis nqhis
kav tsij coj mus yuav rau lawv noj
kom yus cov niam tub nyob luag ntxhi
ntshe yuav zoo dua koj pub luag siv dog dig

The lyrics are very good written out too! Enjoy 😀

and here’s the Dl link. 😀

Advertisements