Txoj Hmoov ~ Empathy Vue


Or also known as Kou Vue! i just love this song of his. Although it’s not the full version, but many have done covers of this song. Very touching, and the melody is very soothing. Enjoy! I hear that the actual singer is no longer with the group. I’m not even too sure if they ever finish the whole song. If anyone knows, please do say. 😀 Thank you!

Singer: Empathy aka Kou Vue from the band Hension
Song: Txoj Hmoov

cov lus kuv hais rau koj
khaws cia hauv koj lub siab
ua siab ntev, txhob quaj thiab mog
es kuv mam li so koj kua muag
koj yog thawj tug es kuv hlub tshaj
ua kuv lub neej kaj li no
tiasis kuv ntshai wb txoj hmoo
tav li no, kuv mam ua siab ntev tos

cia kuv pws ntawm koj ib sab
cia kuv puag koj hauv xub ntiag
es qhia txog koj tsis muaj hnub tso
txoj kev hlub zoo tshaj txhua tus
tiasis kuv ntshai wb txoj hmoo
tav li no, kuv mam ua siab ntev tos

Here is the DL link to the song.

Advertisements