Nkauj Ntsuab Nraug Nab ~ Tshaj Meej Yaj Ft. Dawb Thoj


This song fits into so many relationships out there, especially in the Hmong community. I for once, know that my parents would not do so between the one I love and myself. Atleast i’m glad i have understanding parents. 😀 Anyways, enjoy the song. 😀

Singer: Tshaj Meej Yaj Ft. Dawb Thoj
Song: Nkauj Ntsuab Nraug Nab

Tshaj Meej:
ntuj tsim tej raug txawv muaj nkauj ntsuab nraug nag

Dawb:
ib txwm ntiaj teb neeg tau cav yog nkawv sib hlub tshaj plawm

Tshaj Meej:
ntiaj teb tij neeg ntshaw nkawm txoj kev sib hlub

Both:
tiasis hnub no nkauj ntsuab nraug nab yog koj thiaj kuv

Tshaj Meej:
koj yog nkauj ntsuab tus kuv hlub tshaj

Dawb:
koj yog nraug nab tus kuv hlub tshuav

Tshaj Meej:
yuav hlub yuav puag koj mus kom txog hnub kawg
koj neeg ntiaj teb ntshaw

Dawb:
kuv yuav nyob raws hauv koj lub xuj ntiag
li no mus tag tiam

Tshaj Meej:
txoj kev ntxho siab tsis pub tshwv sim

Dawb:
muaj kev sib chim ua zoo sib hais

Both:
tsis txhob npaj caiv los mus sib nrhuab
wb txoj kev hlub thiaj tsis puam tshuaj
koj ruaj suab zig thiaj qhov cua tshuaj
sib hlub li no kom txog hnub laus tuag

~BREAK~

Tshaj Meej:
koj yog nkauj ntsuab tus kuv hlub tshaj

Dawb:
koj yog nraug nab tus kuv hlub tshuav

Tshaj Meej:
yuav hlub yuav puag koj mus kom txog hnub kawg
koj neeg ntiaj teb ntshaw

Dawb:
kuv yuav nyob raws hauv koj lub xuj ntiag
li no mus tag tiam

Tshaj Meej:
txoj kev ntxho siab tsis pub tshwv sim

Dawb:
muaj kev sib chim ua zoo sib hais

Both:
tsis txhob npaj caiv los mus sib nrhuab
wb txoj kev hlub thiaj tsis puam tshuaj
koj ruaj suab zig thiaj qhov cua tshuaj
sib hlub li no kom txog hnub laus tuag

Here is the DL link to the song. 😀 Enjoy!

Advertisements