Kev Hlub Zoo Tshaj ~ Muaj Kub Yaj


So, a friend emailed me this saying that when she was listening to it, it reminded her of me. I laughed while reading her email. She mentioned that i’m so hard headed and unable to accept anyone into my heart, she thought she send me this to show me that “Kev hlub zoo tshaj!” lOl What a dork. haha. So, i downloaded the album, listened to the song and grr her. haha It’s a cute song. I guess, i’m going to TRY to translate this song to the best of my knowledge. haha Anyways, enjoy the song. 😀

Singer: Muaj Kub Yaj
Song: Kev Hlub Zoo Tshaj [Love is the best thing]

Tsuas muaj hmo no muaj chaw rau yus tau pws
If today is the last day to have a good bed to sleep
xwb yeej zoo lawm tsis ntshaw dabtsis ntxiv lawm
that’s ok i woldn’t wish for anything
txhua yam ua neeg pheej ntshaw txog
Everything that everyone ever wanted
tsis muaj tsis ua cas
if there was none it’s ok
tsuas kuv muaj txoj kev hlub
as long as there is still Love

vaj tsev tsis zoo los kuv yeej tsis tu siab
I won’t regret living in a small house
tsis muaj tshej caij los kuv yeej tsis ntshaw txog
not having a car, i would’nt wish for it
txawm kuv yuav nyob tsev pheej sua
even if i live in a strawed house
muaj pluag tsis ua cas
rich or poor, it’s ok
nws tsis muaj nqi rau kuv li
It wouldn’t matter to me

kev hlub
Love
kev hlub thiaj yog
Love is
yam kuv xav tau tshaj plawm ib puav tsam yam
the thing that i want the most in the world
tsis muaj ib yam
there’s nothing
ua yuav zoo cuag kev hlub
that can compare to Love
tag nrho hauv lub qaj ntuj
Everything in this whole wide world
kev hlub yog yam zoo tshaj
Love is the best thing!

kev hlub thiaj yog yam ua kuv ntshaw thiaj nrhiav
Love is the thing that i seek for and want
hais txog nyiaj txiag tsis muaj los tseem nyob tau
even if i’m not rich i can still live
tasis kev hlub yog tsis muaj
but if there is no Love
kuv yuav nyob tsis tau
I won’t be able to live
txawm tuag tsawg tiam los yuav nco ntsoov
Even if i was reborn, i would still remember

Sorry, i uploaded the single in WMA format.  Enjoy though. 😀  Dl LInk.

Advertisements