Cheem Lub Siab Los Tsis Tau ~ Sua Ham


Here is a random single from my playlist that i just wanted to share. Enjoy!

singer: Sua Ham
Song: Cheem Lub Siab Los Tsis Tau

Kuv twb hais kuv tus kheej ntau zaum lawm tias
yuav tsum tso koj cias vim hais tias koj tsis hlub lawm
los lub sib hawm tsis txaus kuv hnov qab koj
es kuv thiaj li pheej nco thiaj nco koj txog niaj hnub no

kuv hais rau kuv lub siab kom tso koj cias
los cas kuv lub siab tsis mloog li kuv cov lus
ntshe raug dab hu ntshe raug koj tus dab nco
es suav tsis tau hnub tso koj li os tus neeg kuv hlub

kuv yeej paub tias koj no yeej muaj tus tshiab
koj tso kuv cias koj tso kuv lawm tiag tiag
los cas lub siab txiav tsis tau qhov ua nco koj
vim yog hauv qaj ntuj no kuv tsuas muaj koj hlub koj ib leeg

lub siab mob mob lub siab mob lwj ntsoov tag
vim yog raug koj dag vim yog kuv no raug koj tso
xav tias txhob nco los lub siab no pheej tseem mob
vim yog hauv ntiaj teb no tsis muaj vib chim yuav hnov qab koj

Here is the DL link to the song

Advertisements