Yim Hlub Yim Mob ~ Yias Vaj


A friend sent this song to me and i just totally feel in love with its words. Although i’m not married and i can’t relate to this, but hearing the lyrics made me feel as if i did go through it. Such a good song with such powerful words too. Enjoy!

Singer: Yias vaj
Song: Yim Hlub Yim Mob
[Youtube http://www.youtube.com/watch?v=vBLAc7OC0V0%5D

yim hlub yim mob yim vuag yim nrug deb lawm zuj zus
yim tuav yim plam xav tsawg zaj kawg qhov tso koj mus
vim koj nplooj siab yeej tsis muaj kuv los tau ntev lawm
vim hauv koj plawv twb mus muaj dua ib tug koj hlub
txhua yam koj ua kuv yeej paub zoo xav tias cia uv
ib hnub tom ntej seb koj puas pom kuv txoj kev hlub
es hloov dua siab los ntxiv los ntxhua peb cov txig tub
tiasis hnub no paub tseeb lawm tias yuav tsis muaj hnub

tsis muaj hnub ua koj yuav rov hlub kuv li qub lawm
vim koj mus ntseeg luag ntxias tau koj siab kheev kawv
tsis seev ib nplooj ua yuav coj rov los hlub kuv dua
vim koj hlub luag ntau tshaj li qhov koj hluv kuv ntawv
qhov kuv hlub koj hlub tshaj luag los tsis muaj nuj nqis
txoj kev niam txiv ces cia muab txiav tu nrho yav ntsis
koj mus hlub luag seb puas yuav kav koj tag ib txhis
nyja kuv tsis tuag yooj yim mam ntsia koj ua neeg mus

Here is the DL link to the song.