Hais Puas Yog ~ Dawb Thoj


I came across this song the other day which brought back my dancing years. I can totally remember all the moves that our dance teacher taught us. So cute and aww, brings back so many memories when i was younger. Kinda sad how everyone moved away and our group got broken up tsk. haha. Oh well, great memories though.

I’m thining of using this song for our dance group once it gets finalize and people start signing up. I can’t wait. 😀 haha EnjoY!

Singer: Dawb Thoj
Song: Hais Puas Yog

Ua neeg nyob ua tau txhob sib thuam
muaj thiaj pluag nyob ntawv nyias txoj hmoov
yog coj zoo ces yeej tau ntuj ntoo
phem thiaj zoo yeej nrog cem yug los

xav tau zoo yuav tau nrhiav ntawv kawm
thaum txawj lawm thiaj khwv txoj hmoov
xav ua hmoob yuav tau ua siab lob
yog xav yuav poj yuav tau ua siab ntev

hais puas yog kuv hais puas yog
hais puas yog kuv hais puas yog

zoo nkauj lawm ces yeej tsis xav laus
muaj nyiaj ntau ces yeej tsis xav tuag
thaum sib hlub cias twb yog sib yuav
thaum sib rhuab ces ntiaj ncuab ntiaj dav

yus ua neej yus yeej tau paub yus
yus tsis pab yus leej twg thiaj pab
xav muaj nyiaj yuav tsum tau ua kav
yog ua tub sab kawv mag nquab puas yog

hais puas yog kuv hais puas yog
hais puas yog kuv hais puas yog

Dl link. Enjoy!

Advertisements