Zoo Nkauj Noj Tsis Tau ~ Kos Lis


I heard this song when it first came out and just loved it since it was catchy and just makes you want to do some country move with it. haha. It came onto the playlist today and i had to share it. hahaha

I admit, i just kinda sang along to it not really knowing what he really sang, but after watching the MV and reading along i finally understood the meaning. haha I know, dorky me. 😀 ENjoy!

Song: Zoo Nkauj Noj Tsis Tau
Singer: Kos Lis

Koj ci pob zeb rau txhua tus zov
txij neej txhua tus los raug koj dag
ntxhias nce nthab raug koj lauj taw ntaiv

thaum koj tseem hluas koj yeej zoo nkauj
thxua leej txhia tus los yeej xav tau
koj zoo nkauj los yeej no tsis tau

muaj hnub ces ces ces
xa los txog ces lig
kua muag ntws ntws ntws
kawg mus ua hau sam
thaum luag hlub hlub hlub
koj no ua muaj plhus
au..mais mais mais oib kuv pab tsis tau lawm

zoo li lub hnub nws qwaij zuj zus
lub ces nkauj xweb kawg ua nkauj laug
kawg li no kawg mus ua hau sam

DL link. Enjoy!

Advertisements