Pagnia Xiong’s New Album ~ Ntseeg Kuv


I have to say, this album is hecka good! Every single was as good as the track before. Her lyrics to her songs are so touching and with so much emotions too that it’ll make you want to cry. I was in the car listening to her song: Txoj Phuam Txoom Suab. She sings about how she has to go and get marry leaving her mother and family away. The last time that her mother would fix hmong clothes for her, the last time her mother would lecture her, and how she has to go and call another person mother instead. It’s sooo good. Even though i’m not married yet, but it touches me and makes me realize how i’m going to be on the day of my wedding day. So good and so much emotions in that song! So good!

I saw her at the tournament and wow, she’s so beautiful. Her picture aren’t as good as seeing her in person. Definately beautiful. A nice person to just chat away with, i have to say. šŸ˜€

Her first album came out in 2006 and it’s been four years since she had another album. I’m definately impress with this one. I loved every single track, and it’s not likely for me to like all the songs in an album. You can tell how much effort and work they put in putting out Pagnia’s new album. It’s definately worth the money and time waiting for her album.


The Track List:
01. Cia rau Txoj Hmoov
02. Lub Ntsej Muag Zoo Nkauj
03. Txoj Phuam Txoom Suab
04. Nroog Ntshav Ntsuab Xiab
05. Lub Siab
06. Zaj Npau Suav
07. Txheej No Tseem Zoo Li Txheej Thaud
08. Lub Tsheb Nkauj Vab
09. Ntseeg Kuv

Hehe i got her autograph too. šŸ˜€  Anyways, totally digging her song. šŸ˜€  Her song Ntseeg Kuv is also a good song, a good song for weddings too.  I find it very cute if a guy and girl were singing it, although there were a guy singing the song with her, but i was hoping it more of a like a conversation song, one singing to one another. Overall, still good. šŸ˜€

No Dl links for this song, sory guys, i suggest you get yourself  copy because it’s definately worth your time and money for this album!

Here is the single: Txoj Phuam Txoov Suab
A special dedication to all those Nkauj Nyab. šŸ˜€

lub sib hawm no ntshe yuav muaj zws kom tag tiam no
nco cias niam ob txhais tem los ncav los kho kuv tsoom ntsho
rau hnub ua yog kuv lub roob tshoob roob kos
yuav nco cias kuv leej niam wb cov kua muag rau hnub no

niam seev zog qhia kuv ua yog nws me leej ntxhais
nws yuav mus ua luag nyab yuav mus mloog luag niam hais
yuav tsis muaj ntxiv li thaud tseem nrog niam nyob
yuav mus tseeb luag xeem nyob tas luag ntxhais luag mog

sawv tiv ntsej tiv muag nrog kuv niam
xav cheem kiag cov kua muag ntawv plhu kiag
lub ncauj cheem hais tsis tau ib lo
tiasis hauv kuv siab xav qhia kiag rau koj

kuv tseem xav nrog koj nyob ntev nruaj ntais
kuv tseem xav yog tus yug koj ib leeg khauj ntxhais
tsis xav kom muaj lub npe ntxhais no sib faib
tsis xav kom muaj lub npe ntxhais no sib faib

Third Verse:
ib sib huam txawm sib kho txog lub nyiaj xaus
kho xaus mus rau sib phuam txooj suab yim ua lub kua muag ntws tuaj
ib ntsai muag txawv siv kho tiav kuv cev tsho nkauj nyab
txawv sib txog lub caij sawv kev mus ua lub neej tig tsis tau rov qab

1X Chorus

Fourth Verse:
ntuj tsim tau ku vlos yog ib tug ntxhais
tiasis tij neeg yog tus tsim txoj caiv
kuv xav thim tsis kam mus nyob nrog luag
los niam twb kho tiav kuv txoj phuam txooj suab

I hope you will suport her album because it’s worth the money!!!

Advertisements