Txheej No Tseem Zoo Li Txheej Thaud ~ Pagnia Xiong


This songs been playing over and over bringing up the past. Sucks eh? But it’s still a very good song. It really touches what I felt back than. Her words she sangs so powerful makes you think what went wrong, or what could have happen if Him and i took a different route. This song really says what the title means “Txheej No Tseem Zoo Li Txheej Thaud.” Tu siab heev.

Singer: Pagnia Xiong
Song: Txheej No Tseem Zoo Li Txheej Thaud.

Luag hais tias txheej no nws txawv txheej thaud
Tasis cas hnub no nws tseem tshw sim tau rau kuv
Qhov ua kuv tsis muaj txoj cai los xaiv tau
Tus neeg ua kuv xav hlub

Txhua zaum thaum xav txog
Lub kua muag ntws si
vim koj cav tsis yeej
kuv los tawv tsis dhau

Hnub no koj thiaj tsis yog kuv li kuv tsis yog koj tug
txoj kev sib hlub thiaj poob mus ua luag li
hnub no koj thiaj mus yog tau luag tus vauv
vim wb tsis muaj pheev xws txog tuav wb txoj kev hlub
wb thiaj ua tsis tau txij nkawv
es hnub no kuv thiaj mus ua luag nyab

-Break-

Luag hais tias hlub leej twg los yeej tsis txhaus
Tasis cas kuv thiaj nws tseem tsim tau
Kuv xuv dhuav tas nrho wb txoj kev npau sauv
tsuas ua rau lawv zoo siab

txhua zaum thaum xav txog
lub kua muag ntws si
vim koj cav tsi syeej
kuv los tawv tsis dhau

Hnub no koj thiaj tsis yog kuv li kuv tsis yog koj tug
txoj kev sib hlub thiaj poob mus ua luag li
hnub koj thiaj mus yog tau luag tus vauv
vim wb tsis muaj pheev xws txog tuav wb txoj kev hlub
wb thiaj ua tsis tau txij nkawv
es hnub no kuv thiaj mus ua luag nyab

-Break-

Hnub no koj thiaj tsis yog kuv li kuv tsis yog koj tug
txoj kev sib hlub thiaj poob mus ua luag li
hnub koj thiaj mus yog tau luag tus vauv
vim wb tsis muaj pheev xws txog tuav wb txoj kev hlub
wb thiaj ua tsis tau txij nkawv
es hnub no kuv thiaj mus ua luag nyab

Advertisements