Noog Xa Xov ~ Txom Xyooj


I wanted something soothing and so i was listening to Txom’s new album and came across this song.

enjoy!

Song: Noog Xa Xov
Singer: Txom Xyooj

me noog koj ya
koj pab kuv nrhiav tus neeg kuv hlub
seb nws ncaim kuv mus nyob qhov twg
koj qhia rau nws tias kuv tseem hlub
tseem hlub tseem hlub nws ib leeg xwb
nws ncaim mus twg cas tsis hnov xov
koj qhia rau nws tias kuv tseem nco nco

koj mus nyob rau qhov twg
zoo siab chim siab koj nyob li cas
koj puas paub tias kuv tseem nco nco
yog koj tau hnov thov koj rov los

me noog pab kuv
tsis cuag tus hlub yuav tuag sawv ntsug
yog koj pom nws xa xov rau kuv
koj hos muaj tug ib yam li koj

Birdie you can fly
please help me find the one i love
find where she has gone to
and help tell her i still love her
loving her only
I haven’t heard anything since she left
tell her that I still miss her

Where have you gone to?
happy, sad, how are you?
Do you know that i’ve missed you
if you hear me please come back

Birdie please help me
not reaching my love makes me want to die standing up
if you see her come back and tell me
So that there’s one like you

Advertisements