I Love You ~ Tub Leej Lis


I’m jamming to this song at the moment. lOl. Although i prefer the thai version, but you have to love Tub Leej’s voice. hehehe. Adorable!

thought i share since i’m jamming to it. hehe I won’t be translating this. Too hard to put in english. haha

Singer: Tub Leej Lis
Song: I Love you

Puas nyob zoo tus hlub
sab plhu npawv cuag mov ci
tshuav tib npib nyob hauv hnab tshos
no ntshe qhuas dawb khaws tau
zoo tam ntua nkauj mab nkauj suav
zoo tsis tau pom dua
ntsia zoo mam li hais dua
ua zoo tsam koj fos ntais

xav hais tias i love you
tsis paub yog txhais li cas
xav paub los nyob ze ib sab
li ntawv ntshe pab tsis tau

xav tham kom koj nkag siab
tiag tiag ces hais kiag los
lo twg mam ua koj puab txog
xav thov kom “wa a ni”

yog yuav hais los no
tswv ntuj ntshe yuav pom txog
koj tseem tos dabtsis no mas
kav tsij hais los tsuag tsuag
thov kom koj paub cias kiag yog
‘wa a ni”
yog ni ai wa li no
los wa ia ni thiaj kam

[repeat chorus 2X]

Here is the Dl link! Enjoy!

Advertisements