Xeeb Yaaj ~ Tab Paiv


This is such a hilarious song and at the same time, it’s so shameful and disgusting. Anyways, thanks to my cousin, he just had to share this song with me. It’s been a long time since i’ve actually heard this song. Had it somewhere but for got all about it. hahha. Enjoy! The beat is nice and how he sings it is hilarious, but if you start listening to his lyrics, you’ll know what i mean. 😛

Singer: Xeeb Yaaj
Song: Tab Paiv

I tried my best to write out the lyrics. Bare with me.  Thanks to Mikey for helping me out with the lyrics too!  😀

Tus hluas nkauj kws koj hnav tiab siab
daim tiab luv luv
qaws kom siab zog seb
qheb hlo kom pom
yog tias koj siab zoo

Kuv xav saib koj hnav ris dai pawj
whoa zoo tiag tiag
nws phim kuv lub siab
koj puas yuav kam
kuv plhws ib zaug hos

Thov mloog koj lub plawv dhia ib zaug
Whoa dhia toog toog
qheb koj lub xub ntiag
cia kuv paiv koj
qee kuv koj lub ris

Here’s the DL link. 😀

Advertisements