Lo Lus Hlub ~ Ordinary Day


I’ve had Ordinary Day’s 2nd album for a while and was meaning to put up one of their single up, just that i never got the chance to come around to it. Anyways, I enjoyed their 1st album and thought they were pretty good. Didn’t think they were going to come out with their 2nd album so fast though. Because seriously, they just debut last year in october, and now they’re up to their 2nd album. I thought it was quite fast for them to get their 2nd album out.

Well, i didn’t enjoy their 2nd album as much as their 1st because i thougth it sounded like their 1st album. melody seemed to be the same only a few notes changed, lyric wise, ok i guess. But still enjoying their album though.

Enjoy!

Song: Lo Lus Hlub
Band: Ordinary Day
Album: V2 Nres Sib Hawm

Lo Lus Hlub yuav muaj nuj nqi nyob ntawv tus neeg hais
yog tus koj hlub yog tus koj ntxub

hnub kuv paub yog
koj txais luag txoj kev hlub
nws tsuas yog hlub ib puav tsam yam kuv muaj rau koj
xav tsis txog tias yuav ua rau kuv mob siab

ua txhua yam rau koj
xav tsis txog tias yuav ua rau kuv kua muag nrog
vim lo tias hlub
lo ua koj xav hnov cas kuv tsis hais thaum ntxov

lo lus tias hlub tsis zoo li qub
vim tus neeg hais tsis yog kuv
es puas sov koj lub siab
es koj puas hlub nws li kuv

txoj kev sib hlub tsis zoo li qub
vim tus neeg nrog koj tsis yog kuv
nws tus ntxhiab puas zoo li kuv
es nws puas hlub koj zoo li kuv
hnub no kuv yuav plam koj mus

yog kuv paub tias yuav ua koj ncaim mus
kuv yuav xub hais qhia rau koj
lig dhau nws tsis muaj nqi
tus neeg hais hlub koj nws tsis yog kuv

vim tsawg ib lo lus
ua rau kuv mob siab thaum xav txog khuv xim
kuv lo tias hlub
zoo li cuav nws dhau ib vuag es koj tsis hnov

lo lus tias hlub tsis zoo li qub
vim tus neeg hais tsis yog kuv
es puas sov koj lub siab
es koj puas hlub nws zoo li kuv

txoj kev sib hlub tsis zoo li qub
vim tus neeg nrog koj tsis yog kuv
nws tus ntxhiab puas zoo li kuv
es nws puas hlub koj zoo li kuv
Ziag no kuv yuav plam koj mus

Dl link.