Tua Las Ntsev ~ ICU


I hope everyone had a good Thanksgiving break! I know i did. I got a lot of my homework, essays, projects, and powerpoints done! woot! What an effort! Now i just have a few essays left before it’s actually due! can you believe it though? two more weeks left of school and i’m DONE! well for this semester! I’m hoping to graduate this spring semester! Woot, one step closer to my dream! hehehe. Anyways….

Here is ICU’s latest album that i got over the new year. Well more like i got their Music Video instead. I can always rip their dvd for the music, which that is what i did here.

Anyways, they’re not a bad band. They’re quite good. Any no, they’re not Hmong americans, they are actually from thailand. There were a few tracks that i enjoyed, but decided to post this one up since it was requested. enjoy! I’ll post up another one from them that i enjoyed. 😀

Song: Tua Las Ntsev
Band: ICU

Correct me if my translations is wrong. 😀

sib hlub los tau ntau lub xyoo
We have love each other  for so many years
muaj txoj hmoo koj daim ntawv nws ntuag
you were lucky since your “love letter” ripped
koj thiaj ua siab phem tua kuv las ntsev
that’s why you had a change of hearts killing me with salt

rub koj tes tag los koj tsis nres
I pulled you towards me but you wouldn’t stop
txav mus ze los koj cem los ntiab
I came close to you but you yelled and scream
mob lub siab xav tuag kiag tsis xav ua neeg
My heart aches not wanting to live anymore

hnub twg hnov suab qeej nruas nrov
when you hear the flute and drums
ces yog kuv tso lub ntiaj teb tseg
than that’s when i have left this world
tseg txoj kev lwj siab faus rau ntiaj teb
leaving behind this heartache here on earth

hnub no kuv zam kev rau koj
today i will make way for you
ncaim hnub no wb yuav tsis sib pom
leaving today we will never see each other
thov kom koj mus zoo mog tus neeg siab dub
i wish you a farewell you cold heart person

kuv mam saib koj lub neej tom ntej
i will see how you live your life from now on
saib ntsoov seb nws yuav zoo npaum cas
watch and see how good it is for you
kuv txoj sia tag los tsis mog koj siab
even if i die it won’t hurt you

xav zoo lawm los qhov ua koj xaiv nws
Did you think it over of choosing him
tsam ib hnub twg koj lub kua muag nrog
If one day your tears starts falling
koj mam xav txog ces thaum ntawv twb lig
you will think about it and it’ll be too late

lub cev lwj tag mus ua av
the body rots to ashes
tag txhua yam ploj tag thaum siav tu
everything disappears when the life ends
tsis muaj hnub uas yuav sawv ros los
and it may never be awaken

hnub twg yog koj nco txog kuv
If one day you think of me
koj mam quaj ntsia puag sau lub ntuj
you will cry staring at the sky
thaum ntawv koj lub kua muag yuav ntws ua ntshav
that’s when your tears will turn to blood

DL Link

Advertisements