Tsis Hlub Koj Yuav Hlub Leej Twg ~ Duab Ci Thoj


Here is Duab Ci’s reply to Tsom’s song; Tsis Hlub Txhob Dag.  She sings it very beautiful. I thought her voice matched the music so well and how she sang it too. Very nice.

Enjoy!

Singer: Duab Ci Thoj
Song: Tsis Hlub Koj Yuav Hlub Leej Twg [If i don’t love you, who will i love?]

yog tsis hlub tiag yeej tsis cuam tshuam
If i didn’t love i wouldn’t be involve
tsis yog dag yuam kuv hlub tiag tiag
I’m not lying i really do love
yeej tsi snco ntshai tham xav kom tau
I’m not scare to talk i want it
thiaj li hais npaum rau koj mog hmoob
that’s why i’ve said so much to you, Mr.

yog tsi shlub koj yuav hlub leej twg
If i don’t love you who would i love
dag kom npab vwm vwm hlub ib leeg
I lied for you to love me only
thiaj li tsis ntshai tsam ho hloov siab
that’s way i’m not scare for a change of hearts
yeej hlub tiag tiag xwb mog leej nus
I do love you dearly, my love

koj hasi rau kuv ib siab ib hlub
you said one heart one love
qhov no ces kuv tab tom ua mog
and that’s exactly what i’m doing
koj thiaj li yog tus neeg kuv hlub
you are the one that i love
es koj tsi spub hlub los li cas
or you don’t want me to love

kuv tsis xav tias hlub es yuav tso
I never thouht of loving and letting go
yog ku tau koj thov hlub ib txhis
if i have you i will love forever
ntuj no ntuj nag pw puag khawm rawv
winter or rainy days i will hold you tightly
tsis pub koj ntshaw leej twg li yuam
never letting you yearn for other

DL Link.

Advertisements