Xyoo Tshiab ~ Ntxhi Yaj


I got a hold of Ntxhi Yaj’s debut album, think, but she’ new to me since i’ve never heard of her till now. She’s not that bad. She sounds pretty good. There were a few tracks that just had the weirdest melody ever! Or probably it was because her voice didn’t match with the lyrics or she couldn’t sing it to the point where it was decent.

Since it’s the new year, and she sold her album during the new year, i thought i share her “xyoo tshiab” song with everyne! Enjoy!

Singer: Ntxhi Yaj
Song: Xyoo Tshiab

Xyoo tshiab ..
The New year
los txog lawm tiag nyob zoo xyoo tshiab nyob zoo rau koj
It has come the new year hello to you
xyoo tshiab lawm tiag xa kuv lub siab rau koj
It’s the new year i send my heart to you
xa xov rua koj tias kuv tseem nyob ntawv no
send it to you that i’m still waiting here
lub xyoo tshiab no thov koj noj qab nyob zoo
this new year i wish you well
txog lawm tiag txog lub xyoo tshiab lawm mog
It has arrived, the new year
xyoo laus dhau kiag los peb txais lub xyoo tshiab
let this new year by and let us await for the new year
xyoo tshiab no thov kom txhua tus muaj txoj kev hlub muaj nyiaj muaj kub
This new year i wish for everyone to recieve love, money and gold
txhua tsam yam kom tau li siab xav
Revieve everything that is desire
xyoo tshiab los txog los kuv tseem hlub koj xwb
It’s the new year and i love you only
ib xyoo tshiab hab yam hlub koj tshaj qhov qub
A brand new year and i love you more than before
tham txog kev hlub thov muaj tso tseg rau koj
Tlaking about love, i leave it to you
tsis muaj nyiaj los tsuas muaj koj
I don’t have money atleast i have you
txhua lub xyoo tshiab muaj koj li no
every new year as long as i have you like this
tau nrog koj xwb ces yeej txaus siab
to be with you than i’m content
kom txhua xyoo tshiab muaj koj nrog zoo li no
As long as every new year there’s you here with me.

la la la la la
la la la la la
la la la la la
la la la la la

thov xa xov tuaj qhia rau koj tias
I wish to send you a message to tell you that
xa kuv lub siab thiab txoj kev hlub rau koj
i send my heart and my love to you
thov qhia koj tias lub xyoo tshiab no
i wish to tell you that this new year
kuv tseem nyob tos koj ib leeg xwb mog
I’m still waiting for you only
tseem tos hnub koj yuav rov qab los
waiting for the day you return
nrog kuv rov los ncig peb lub xyoo tshiab
to be with me so we can walk around the new year
xyoo tshiab no yog wb lub xyoo
This new year is our year
txhua txoj kev zoo thiab yog wb li xwb
every good thing is ours only
thov lub ntuj lub teb los po
i plead to the sky and earth to see
xyoo tshiab xyoo no kom wb tau ua kev
that this new year we are able to be together
kom wb tsuas muaj kev hlub mus li
that we both have a long lasting love
nyob luag li ntxhi nrog lub xyoo tshiab no mog
Living happily with this new year
kom wb tsuas muaj kev hlub mus li
that we both love each other
nyob luag li ntxhi nrog lub xyoo tshiab xwb mog
living smiling with the new year

la la la la la
la la la la la
la la la la la
la la la la la

DL link

Advertisements