Nkauj Tog Nkauj Nta ~ Maiv Lug Xyooj


I remember singing this version at the new year! Love this song.  Requested by Kiab! Sorry for the delay hun. Enjoy!

I absolutely love Maiv Lug’s voice.  Each time i hear her songs, makes me feel relax, don’t ask me why.  I just think her voice is very soothing and its’ one of those voices that isn’t too high but perfect, well in my taste. 😀  Not sure if she has a new album out but i haven’t heard anything about it, just yet. Hopefully she does! 😀

Singer: Maiv Lug Xyooj
Song: Nkauj Tog Nkauj Nta

Txawm koj tsis hlub los tsis uas cas
even if you don’t love it’s ok
Ua neej txog nta koj yuav tso kuv
sharing a life half way and you’re leaving me
los nyob ua kev los tsis sib hlub
being together but no love
paub li thaum ub tsis hlub tsis ntshaw
if i knew back than i won’t love or care

wb txoj kev hlub tsis tshuav dabtsis
our love, there isn’t anything left
tsuas tshuav tub ki khuam tem khuam chaw
there’s only our children who are in the way
yog kuv tsis zoo li koj siab ntshaw
if i’m not like what you wish for
sim nrhiav kom kawg koj txaus koj siab
go and find some else until you’re satisfied

puas yog ….
was it
koj nrog kuv nyob ua koj txom nyem
so poorly staying with me
koos txaj ua kev thiab tsis koos siab
sharing the same bed but not the heart
los nyob ua kev thiaj tsis sov siab
being together wasn’t satisfying
mus nrhiav dua tshiab saib thiab puas zoo
go and find a new love and see if it’ll satisfy that heart of yours

txij hnub no mus kuv tsis txwv tsis hais
from here on i won’t stop or say anything
koj mus nrhiav mus xaiv tshiab seb puas yuav zoo
you go find and pick if it’ll make you content
nkauj tog nkauj nta li kuv tsis zoo
a person like me isn’t good
ntshe tsis muaj hnub ntuj tshav rau koj
probably there won’t be a bright day for you

the DL link! ENjoy! 😀

Advertisements