Nco Thaum Koj Ncaim ~ Txoov Vaj


As requested by Xee, Enjoy! Such a lovely song. 😀

Singer: Txoov Vaj
Song: Nco Thaum Koj Ncaim

tus kuv hlub txij li hnub koj ncaim kuv mus
My love, the day you left me
hais tau tias ua ib siab es tsis txhob nco
I’ve told myself to stop missing you
tiamsis hnub thiab hmo sijhawm dhau kuv tsis muaj koj
but as time goes by day and night and you’re not here
kuv haj yam hlub nco txog koj tshaj yav tag los
I miss you even more, more when you were with me

tus kuv nco txij li hmo koj tso kuv cia
My love, the day that you left me
paub ntsoov tias koj yuav tsis rov qab los
I knew you wouldn’t come back
nrhiav tag lub ntiajteb los tsis muaj tus zoo li koj
i wouldn’t find someone like you in this world
thiaj tseem pheej tos koj txog tav no los tsis yuav sev
and I’ve been waiting all this time not married

ntev tav no es koj puas tseem nco kuv lawm
it’s been this long do you still remember me
cas kuv yuav nco nco koj ua luaj li
why i’ve missed you very much
thoob qab ntuj tsuas pom koj lub ntsej muag luag ntxhi
In this world I’ve only seen your beautiful, smiling face
koj tus duab raws kuv mus rau qhov txhia chaw
Your picture’s been with me everywhere i go

kuv nplooj siab qhia rau koj paub hais tias
My love, i want to tell you that
kuv ua npau suav pom wb ua ke txhua hmo
I dreamed of us together every night
tiam neej no ua siab ua neej nrog npau suav
In this life time, I’ll just live life with dreaming
vim muaj koj tus duab rau kuv puag pw txhua hmo
because i still have your picture with me

Here is the DL link. 😀

Advertisements