Koj Yog Kuv Lub Plawv Dhia ~ Nkauj Noog Hawj


As requested by Yee. Enjoy! Sorry for the delay! 😀 I’ve been meaning to share this song of hers too since i love her voice.

Singer: Nkauj Noog Hawj

Song: Koj Yog Kuv Lub Plawv Dhia

Tsuas yog koj xwb thiab yog tus kuv hlub

it’s only you the one i love

yam tsis muaj lwm tus ua yuav los hloov tau koj

no one can come and take your place

koj thiab yog tag nrho txoj sia thiab lub plawv dhia

you’re the only one who’s my life and my heart beat

thiab yog kuv txoj sia xwb tiag tus kuv hlub

My life only my love

xav kom koj tsuas hlub kuv ib leeg nkaus xwb

i hope i’m the only one that you love

tsis tau muaj leej twg hloov kuv hauv koj nruab siab

no one else can take my place in your heart

thov koj hlub tiag tiag tsis txhob muaj leej twg

please love seriously and have no one else

vim nyob hauv kuv siab ntsws sau tag hlub koj ib leeg

because in my heart, i’ve given it all to you only

kuv tsuas hlub koj xwb tsis xav yuav ua siab phem

I only love you and never thought to turn on you

xav kom ib txoj kev no muaj wb ob leeg taug

i want this trail to only have us walk on it

xav kom ib thab chaw no muaj wb ob leeg zaum

i want this place to only have us sitting on it

vim kuv hlub koj dhau tsis xav nrug deb ntawv koj

because i love you so much i don’t want to leave your side

kuv tau nrog koj nyob lu bplawv thiab dhia muaj zog

it’s only whe ni’m with you that my heart will beat.

vim kuv hlub koj tshaj tag ib puav tsam yam

because i love you more than anything

tham txhua tsav txhua yam sau tag hlub koj ib leeg

talking bout everything, gathering everythign to lov eyou

thov koj tsis txhob qeev coj mus hlub dua lwm tus

i hope you don’t have a change of hearts

xav kom koj tsuas hlub kuv ib yam kuv hlub koj

i just want you to love me like i love you

Dl link.

Advertisements