6th Rhythm ~ Tus Kawg


Requested by Lulia!

Enjoythe song! 😀 It’s such a sweet song which i realized when writing out the lyrics.

Band: 6th Rhythm
Song: Tus Kawg
[Audio http://www.fileden.com/files/2009/1/30/2292463/01%20Tus%20Kawg.mp3%5D

The lyrics may be off al ittle since there were some parts that i couldn’t figure out what they were singing. 😀

oooooo…….
yeah..yeah….
oooooo……
ha……
ohhh…..ahh….
hooo..ohh…

txoj kev hlub kuv muaj rau koj
nws tseem nyob zoo li qub
nws tseem tsis tau ploj
tseem nyob nraim hauv kuv siab

txawm koj ncaim kuv mus ib qhov
los kuv yeej tseem nco tias muaj koj
yog tus neeg kuv hlub
yog tus lub ntuj tso los rau kuv

txawm …………………………..
los kuv siab tsis muaj hnub ploj
kuv tseem yog koj tus li qub
li thaum wb pib txoj kevh lub

thov koj tso siab rau kuv thiab mog
kuv txoj kev hlub tsuas yog koj li xwb
tsis muaj leej twg kuv yuav hlub
npaum li kuv hlub koj

vim koj yuav yog tus kawg kuv hlub
yog tus kawg hauv kuv lub neej
yuav muaj koj nrog lub siab
los hlub koj ib leeg xwb
vim koj yuav yog tus kawg kvu hlub
yog tus kawg hauv kuv lub neej
yuav muaj koj nrog kev hlub
ntawv kuv los hlub koj
ua tus kawg ntawv kuv

txawm lub ntuj yuav tshaj los nag
los kuv mam ua lub qhov rooj kos
yuav tsis pub tshaj ntuj
nag los ntuj koj leej muam

yuav ………………..
los kuv mam ua txheej tag nrho
vim koj yog tus
yog tus kawg ntawv kuv

DL LInk

Advertisements