Dlaag Le Dlaag ~ Txhiab Yaj


Requested by V8L. Enjoy Hun! 😀 Xab also sang this song too in his earlier albums with Amanda. Good song. 😀

I tried writing in hmoob leeg, but that didnt’ work out so i wrote the lyrics in hmoob dlawb!:D Enjoy

Singer: Txiab Yaj Ft. Xab Thoj
Song: Dlaag Le Dlaag

dag li dag xwb
tus twg los dag
kom kuv poob nthav
kom mob lub siab

dag li dag xwb
tsis muaj hlub tiag
tsuas yog lam dag
kom kuv poob lub kua muag

kuvyuav hlub
yauv nrog koj nyob
txhua hnub li no
mus txog hnub tuag
yauv tsis pub
koj poob kua muag
yuav hlub yuav puag
mus txog hnub kawg

kuv thiab li
holub koj ib leeg
kuv thiab li ntseeg
koj txhua sib hawm
vim kuv xav hais tias
koj yuav siab dawb
ua cas thaum kawg tsis muaj li hais

dag li dag xwb
tus twg los dag
kom kuv poob ntshav
kom mob lub siab

dag li dag xwb
tsis muaj hlub tiag
tsuas yog lam ntxias
kom kuv poob lub kua muag

DL Link

Advertisements