Hlub Los Mob Tso Los Nco ~ Paj Zaub Thoj


Requested by nkaujxwb_19. Enjoy the song hun. 😀

Singer: Paj Zaub Thoj
Song: Hlub Los Mob Tso Los Nco

yuav hlub los mob yuav tso los nco
it hurts if I love, I’ll miss if I leave
vim lub neej no lhlub neeg muaj tswv
because I’ve loved someone who’s taken
lub siab thiaj lwj nrog lub kua muag
that’s why I’m heart broken with tears
vim tsis xav ua tus los tom qab
because I don’t want to be the one who came last

xav tias ua siab tso tseg txij no
I thought maybe I could and would stop
kuv yuav tsis nco tsis nug koj ntxiv
I won’t miss and ask of you anymore
los siab quaj dhi tseg tsis tau koj
but my heart cries can’t stop thinking of you
vim yav tag los hlub koj kawg lub siab
because I loved you will all my heart

tu siab tias kuv hlub koj yuam kev
it’s frustrating mistakenly loving you
tau txoj hmoov phem los daim ntawv npam
was it bad luck or was it faith
kv yeej tsis xav yua vhlub luag tug
never thought I would love someone who’s taken
vim li cas kuv tseem hlub koj thiab
why must I love you

yuav hlob los mob yuav tso los nco
it hurts if I love, I’ll miss if I leave
yuav zoo li no mus txog hnub twg
how long will this situation last
txoj sia thiaj tu lub cev thiaj lwj
to die from this life, this body
thiaj tsis nco wb txoj kev sib hlub
so I won’t miss our love we had

DL link

Advertisements