Paj Zaub Thoj ~ Koj Hais Tias Hlub Kuv Ib Leeg


Requested by Nkaujhmoob_19. Enjoy! Such a loving song for break ups. Sounded bad huh? haha. 😀

Singer: Paj Zaub Thoj
Song: Koj Hais Tias Hlub Kuv Ib Leeg

koj twb hais tias koj yuav hlub kuv ib leeg
yauv ua kev mus tag sim neej
tiag qhov tseeb koj twb
muaj dua koj ib tug
ua zoo dua kuv yog tus koj hlub

koj lo lus tias hlub tsuas yog koj lam hais xwb
tiag tiag hnub no koj twb
muaj kev npau suav koj yuav
tos nws nrog koj nyob
los koj tseem dag kom kuv tuag rau koj

koj puas paub tias mob kuv siab
tsis paub muab kuv txoj sia
rau qhov twg thiaj ua tau pa
chim kuv siab tsis txawj tag
vim raug koj dag

koj twb hais rau kuv tias kj yuav hlub kuv tiag
yuav puag kuv rau koj xub ntiag
cas koj thiaj li ntxeev siab
muaj kj ib tug tswv tshiab
cas koj lub siab yuav phem ua luaj

DL Link! Enjoy!

Advertisements