Qub Lus ~ Bee N Dee


Requested by Lulia!

Sorry for the wait hun. I’m getting on top of things! 😀

Here is a requested song. Original song is from the thai song: Teuan Kwarm Jum. Ofcourse, i don’t speak or read thai, so i wouldn’t know what it means. 😀 Anyways, enjoy!!

Singer: Bee and Dee
Song: Qub Lus

neeg li kuv tsis txawj ua kom koj hu siab
neeg li kuv tsis ntxiv nrog koj mus ua kev
neeg li kuv tsis zoo tsis thoob laj luag tej
koj xav khiav mus kom deb

tus koj ntseeg nyob tsis tau
tabsis kuv yeej nco tsis ploj
txhua yam koj tau hais dhau los
thiab li muaj sib hawm
thiaj li los sib rub
koj xav kom kuv rov qab hlub koj

xav qhia qub lus rau koj me ntsis
kuv yeej tsis zoo puas yog koj
tsis muaj dabtsis los piv tau koj
hnub ntawv thaum ntawv tau hais li no

ua cas nws muaj dabtsis
hnub no thiaj li dag koj tus kheej los nrog kuv dua
ua kuv yog neeg tsis zoo
txhob muaj koj tus kheej los nyhoos kuv mog

yeej yuav muaj rau koj tsuas yog luag ua tso
yeej yuav muaj rau koj tsuas yog kev nkag siab
yeej yuav muaj ib hnub koj tau ntsib tus tshiab
yog tus koj ntxiv siab tsis yog kuv

DL link

Advertisements