Baby Kuv Hlub Koj ~ Xu Yang


As requested. šŸ˜€ Enjoy!

This is such a old song, still good though. It’s been ages since I last heard this song. šŸ˜€

Singer: Xu Yang
Song: Baby Kuv Hlub Koj

woo baby kuv xav kom
hauv koj lub siab hlub kuv ib leeg
xav kom muaj kuv xwb
txhob muaj leej twg ntxiv
oh baby kuv hlub koj

whoo baby kuv xav kom
hauv koj lub siab hlub kuv ib leeg
xav kom lub ntiaj teb
baby koj yog kuv tug
zoo tshaj txhua zoo rau koj xwb

tsis xav pub koj tig saib leeg twg li
tsuas xav kom koj tig saib kuv ib leeg
tsis xav pub koj hnov leej twg hais lus
tsuas xav kom koj hnov kuv lub suab qab zib
tsis xav pub koj nrog leej twg ua kev
tsuas xav kom koj ua kuv ib kev
tsis xav kom koj hnov leej twg lub suab
hnov kuv lub suab ib leeg nkaus xwb


DL link

ho oh….

Advertisements