Nyuj Laus Xav Noj Zaub Mos ~ Ntxhee Yees Xyooj


Another favorite of mines from Ntxhee Yees. haha Gotta love this song!

Singer: Ntxhee Yees Xyooj
Song: Nyuj Laus xav Noj Zaub Mos

luag hais tias nyuj laus nyuj xav noj
zaub ntsuab zaub mos thiab li tsis lam xo
yuav nkauj mos thiaj li yauv puag sov
nkauj mos tswv yim thiab tsis loj

laus 60 xyoo tseem mus xaiv mus yuav
nkauj mos nkauj ntsuab 15 16 xyoo
ua kev zoo thooj yawg thiab ntxhais xeeb ntxwv
tseem ua khw khawm rawv nkauj hmoob pob tw
mus kav kiab luag thiab li hais tias
” yawv txiv zoo zoo nkauj li yuav rau koj tus ntxhais xeeb ntxws los mas”
phaub thaum tseem luag hem
“oh ho tsis yog kuv tus ntxhais yog kuv tus poj niam
ua rau luag ceeb tag

laug hais tias nyuj laus nyuj xav noj
zaub ntsuab zaub mos nraug laus nkag nkus nkoos
laus 60 xyoo tseem xav tau nkauj mos
lub ces laus tsis khov ncauj hais ntawv ntho

nkaj maim hais tias qhov ncej ntxhu qhov vawg
yuav txiv yuav tau tus laus dua yus yawg
qhov ncej ntxhub qhov viv mus yuav txiv
yawm vauv laus dua yawm txiv
me nkauj mos xyaum hais lus as kiv
hu yawg laus ua mes honey tag li
cab rawv es rau ub rau no tsuas hnov honey tsis so

laus 60 xyoo tseem mus xaiv mus yuav
nkauj mos nkauj ntsuab 15 16 xyoo
ua kev zoo thooj yawg thiab ntxhais xeeb ntxwv
tseem ua khw khawm rawv nkauj hmoob pob tw
mus kav kiab luag thiab li hais tias
” yawv txiv zoo zoo nkauj li yuav rau koj tus ntxhais xeeb ntxws los mas”
phaub thaum tseem luag hem
“oh ho tsis yog kuv tus ntxhais yog kuv tus poj niam
thiab ua rau luag ceeb tag

DL link

Advertisements