Yog Kuv Lub Plawv Tseem Dhia ~ Xu Yang


This is such a loving song! Brings back so many memories. Gotta love this song. I hope you enjoy it as much as i did back than. Still good as always.

Singer: Xu Yang
Song: Yog Kuv Lub Plawv Tseem Dhia

hnub kuv ntsib koj kuv yeej paub tias
koj yog tus kuv xav tau
thaum kuv nrog koj qhia tau rau kuv tias
koj yog tus kuv xav hlub ib leeg
hnub kuv puag koj kuv yeej paub tias
koj xwb thiab yog kuv tug
thaum kuv hnia koj kuv mloog tau hais tias
koj xwb thiab yog kuv nplooj siab

yog hnub twg
kuv lub plawv
tseem dhia ces kuv yeej yuav hlub koj ib leeg
yuav hlub koj
tsis pub muaj hnub kawg
yog thaum twg
kuv lub plawv
tseem dhia ces kuv yeej yuav tsis nrug
koj ib pliag
hlub koj mus ib sim

DL Link

Advertisements