Xaiv Yug Tsis Tau ~ Boun Mee Lee


As requested! Such a sad song, basically all song sang about menyuam ntsuag are sad. Enjoy!

Singer: Boun Mee Lee
Song: Xaiv Yug Tsis Tau

Tsis muaj leej twg xav yug los ua ntsuag nos
tiasis vim yog ua ua neeg xavi yug tsis tau
thiaj li tau taug txoj ke vntsuag ntshaw luag
txoj hmoov tsis muaj thiaj yug los teev kua muag

yog tias xaiv tau yuav xaiv muaj niam muaj txiv
nyob tshav ntuj nrig tsis ntshaw luag noj luag hnav
tiasis hmoov phem ua tsis tau li xav
thiaj li yug los ua ntsuag quaj puab rooj puab ntsa

siav tsis tu lam nyob ua ntsuag nos tau lub qab ntuj
luag tsis hlub los tshuav txoj sia tsis tu
tshuav lub hnub tseem nyob ua chaw pom kev
tshuav kev deb tsis tuag taug mus kom kawg
sib ib hnub puas ntsib txoj hauv kev zoo


DL Link

Advertisements