Niam Thiab Txiv Hlub Koj ~ Zeb Dub Thoj


I’ve been wanting to share this song for a long time now and just never took the time to listen and write out the lyrics to this song. It’s such a loving song espcially to those kids that don’t listen to their parents word and ends up in gangs, doing bad things in life that they will regret. I thought i share it since it’s so worth sharing! Enjoy!

Singer: Zeb Dub Thoj
Song: Niam thiab Txiv Hlub koj aka Niam Thiab Txiv Txoj Kev Hlub

koj puas paub leej twg txhawj txhawj koj
do you know who worries about you
koj puas paub leej twg hlub hlub koj
do you know who loves you dearly
niam thiab txiv khwv khwv yuav tuag
your parents work day in and out
thiab tu koj hlob tiav hluas
raised you up to this age
cas koj nrog luag mus xyaus ua kev tsis zoo
how come you’re with bad people doing bad things

niam thiab txiv khwv khwv tiv tshav tiv nag
your parents works when it shines and rain
los tsuas nkas rau koj noj koj hnav
and it’s all for you to eat and wear
vim li cas koj tsis tsim txiaj
why are you so bad behave
tsis mloog niam los thov mloog txiv
if not your mother atleast listen to your father
tej txiaj ntsig ua hlub koj nws dua twg tag
all the effort loving you where did it go

niam tu siab kua muag poob ntws sis
your mother sad crying
hos txiv chim chim tsaus muag los koj tsis xyuas
and your dad is upset where he fainted and you didn’t bother
koj mus nrog luag hauv nees hauv yeeb hauv tshuab
you went with people doing drugs
hos niam thiab txiv tsuas xav kom koj tsim txiaj
and your parents just wanted you to be good
txawm tsis muaj nyiaj los tsuas tau nyob ua kev
even though you’re not rich atleast you have each other
niam thiab txiv yuav muaj lub neej tso twg
where and who will your parents put their life to

thaib twb cob koj mus kawv nquaj
Thai people took you and caged you up
niam quaj quaj ua tiag koj no yuav xav tau
your mother cried and cried thinking this is what you want
niam thiab txiv tseem niaj hnub tos
your parents are still waiting till this day
txog hnub lawv tso koj los
when they will let you out
mam muaj qaib muaj os hu koj plig
they will kill chicken and ducks to call for your spirit

Dl link

Advertisements