Xais Lauj Ft. Paj Lauj ~ Tsis Yog Tub Cag


As requested. Enjoy! Such a loving song. Hrrm, if only my brothers will sing during my wedding, i doubt it too. Although it’s sweet, but to happen in real life, not sure it’ll fit in with my family.

Singer: Xais Lauj Ft. Paj Lauj
Song: Tsis Yog Tub Cag

kuv leej nkauj muam wb koom ib leeg txiv lub npe
my lovely sister we both shared our father’s last name
nyob ib lub tsev los koj hnav txhaus daim tiab
live together in one roof but you were bore wrong wearing the dress
koj loj tiav nkauj yam nyuj nees yuav hloov tswv tshiab
now you’ve grown to be an adult like a herd of cows switching the owner
tso vaj tse cia yuav tau mus nyob saum luag
leaving your home to live with your husband

kuv me nus ntxawg vim kuv yog ib leeg ntxhais qhua
my sweet brother because i’m a daughter
tsis muaj cai tuav niam thiab txiv tus ncej dab
i don’t have the rights to hold our parents ancestors
yuav tau ua nyab tab luag lub cuab lub yig
i have to be a wife to help hold someone’s else’s name and life
thiab mus ib txhis tsis tau los nrog nej nyob
for life unable to live with you and everyone

kuv leej nkauj muam koj txhob quaj txhob tu siab mog
my lovely sister don’t you be sadden and cry
hnub no yog koj lub rooj tshoob muaj nuj nqis tshaj
today is your wedding that’s very important
koj mus ua nyab ua lub siab ncaj siab ntev
you go and become a good wife with a strong heart
ua zoo niam tsev hlub niam txiv kwv tij neej tsa
be good to your parents and your husband’s side of family

kuv twb tsis yog niam thiav txiv nkawv ib leej tub
I’m not a son to our parents
tsis xav ncaim mus kuv yuav ua cas tso nej cia
i really don’t want to go how am i suppose to let you all go
muab koj lub siab mus khwv lub neej kom zoo
Give all your heart to uphold your life to be better
neb nyob muaj koob nto moo thiaj ua neej xws luag mog
you both live with a great name to live life like everyone

Dl Link

Advertisements