Sib Sau Ua Neej Zoo ~ Duab Ci Thoj


I’ve been wanting to put this song up from Duab ci’s latest CD. She had two CD’s out last year at the same time. This song is just soothing to my ears. 😀 hehe. Enjoy!

Singer: Duab Ci Thoj
Song: Sib Sau Ua Neej Zoo

Koj yog leej twg tub cas yuav ntxim kuv lub siab
ntsia pom koj ib leeg lub suab seev yees zoo nraug
xav tau koj ib leeg koj tsheej vaj tsheej tsev
peb kwv tij neej ntsa tau vam tau koj saib xyuas
puag nkaus rau lub cev sib sau los ua neej zoo

koj yog leej twg tub hais tsis hais los ntxim ku vplawv
hnov koj suab seev tsees tsis nco qab noj pluas hmo
yog koj ib leeg tub tus zoo nraug cia siab tiag
kuv xav tau koj los ua kuv niam kuv txiv vauv
pom koj zoo lub siab tsis xav mus rau qhov twg

koj lub cev zoo nraug zoo ntxim kuv lub siab tiag
ntshia pheej ntsia tsis dhuav yuav tau koj thiaj tso tseg
peb muaj hmoob zoo nraug txawj tu zam tu cev
peb hmoob coob muaj siab rau koj ib leeg nkaus xwb
xav puag koj los pws sib sau los ua neej zoo

koj yog leej twg tub hais tsis hais los ntxim kuv siab
koj ua iav tsom pomkoj ib leeg nkaus xwb
tshwm koj lub npe nim zoo zoo kuv lub siab
cia kwv tij neej ntsa ua tshoob ua kos rau ws
xav puag koj los pws sib sau los ua neej zoo
xav puag koj los pw sib sau los ua neej zoo mus li

Advertisements