Tub Ntxawg Xyooj ~ Tsis Muaj Leej Twg Piv Tau Koj


As requested! Sorry for the delay! Enjoy!

Singer: Tub Ntxawg Xyooj
Song: Tsis Muaj Leej Twg Piv Tau Koj

ua neeg nyob tsuas muaj ib zaug
ua kuv tau koj los rau kuv
kuv yua vhlu bkoj mus ib txhis
yuav tsis muaj hnub
kuv no tso koj cias

txawm nyob rau lub ntiaj teb no
nws muaj tus yuav zoo dua koj
los kuv no yeej tsis hais txog
kuv tsuas hlub koj
hlub koj no ib tug

nyob rau hauv lub qab ntuj no
koj thiaj yog tus neeg kuv hlub
tsis muaj twg yuav piv tau koj
nyob hauv kuv lub siab

ua neeg nyob rau tniaj teb no
yam kuv ntshaw nws tsuas yog koj
koj thiaj yog tus kuv xav tau
los nrog kuv nyob
hauv kuv no lub neej
tsuas yog koj ib leeg os

DL Link