Xav Ua Koj Tus Nas Ej ~ Deb Ntshiab Si Lis


As requested. I was going through the list and didn’t realize i have missed this request. Sorry, nkaujxwb! Enjoy!

Singer: Deb Ntshiab Si Lis
Song: Xav Ua Koj Tus Nas Ej

txij thaum yug los kuv tsis tau ntsib dua
tsis tau pom tau ntxim hlub li koj kiag li
qis muag pws los yeej npau suav pom koj
twb tau nro gkoj tham lus luag ntxhi
[thai]

xav ntsib xav koj tag li xwb nas
txhua sib hawm
xav nyob ze ze ua koj tus nas ej

koj puas kam txais kuv no ua koj tus
ua koj tus
[thai]
tsis xav kom leej twg los nyob ze ze koj
nyob ze koj
mob mob kuv siab koj puas paub nas
leej nus zoo nraug

[brea]

xav nyob ze koj xav qhias tias love you
love you
[thai]
cas koj tsis khib koj lub siab rau kuv

xavkom lub ntuj rub koj los rau kuv
ua kuv tus
mus tag ib txhis ntshe kuv yuav luag ntxhi

thov kom tau nyob ntawm koj ib sab npab
pw ib txaj
ntshe yuav luag nyav tsis muaj hnub ntshaus

khib lub siab lug nrog koj mus ua koj tus
ua koj tus
txhua lub sib hawm yog koj khib ncauj hais

yuav los… ua koj niam tsev
niam tsev zoo
tab cuab tab yig koj tsis txhob nyuab siab
koj ntseeg kuv mog

Dl Link

Advertisements