Vis Lauj ~ Maiv Ntxhoo Thiaj Tooj Nplooj


Vis is such a talented girl. She is by far my favorite singer out of all the little kdis. Her first album, i didn’t like much but her second album got some catchy beat. She matches songs like this, practically all her songs were up beat, liek said catchy. I have to say that this is the only song tha twas really catchy that i can actually listen to over and over again, which I still am. Love this song though, the lyrics and the meaning behind it. Enjoy! πŸ˜€

Singer: Vis Lauj
Song: Maiv Ntxhoo thiaj Tooj Nplooj

Description: She singing about the love between Mai Song and Tong Blong how Mai Song left Tong Blong and she later regretted. At first when Tong Blong was a teen, Mai Song didn’t like him since he wasn’t up to her standard, but later when Tong Blong found a new love, Mai Song regretted and wished to be back with him. the singer than sang how your first one is always your best one for life when you want them back it’s too late.

yub os yub vaim miav ntxhoo los hnav tiaj tais
tooj nplooj los hnav tsho npuag
thaum tooj nplooj tseem ua nraug qas yeej nyob es
maiv ntxhoo saib tooj nplooj twb tsis zoo lawm luaj twg os
tooj nplooj kev txiaj zam ua vauv tag
yuav kho kho maiv ntxhoo siab yus plawv es cuag yuav tuag

yub os yub vaim maiv ntxhoo los hnav tiab tais
tooj nplooj los hnav tsho tsuj
thaum tooj nplooj tseem ua nraug qas yeev nyob es
maiv ntxhoo saib tooj nplooj twb tsis zoo lawm luaj twg os
tooj nplooj kev txiaj zam ua vauv tag
yuav kho kho maiv ntxoo siab yuj plaw es cuag yuav pluj

luag ib txwm yeej qhia hais tias
kev khwv nyiaj tsuas zoo thawj ntsug
kev sib hlub tsuas zoo thawj tug
yog lam hlub ntshe yuav plam mus
ua neeg nyob txhob saib yus loj
thaum luag tso ces rov mus thov
luag tsis rov yuav ua cas nco
yuav tau tso luag mus zaum no

Dl Link

Advertisements