Lus Paj Lus Cua ~ Destiny


Destiny has done it again with their new album! They have some good tracks in this album and the llyrics aren’t that bad either. I absolutely love this single that i’m going to share. They’ve been playing it on HmongTV and here and there, and so i’m in love with it. Listening to the whole song and the lyrics, gosh soo good! 😀 Enjoy!

Band: Destiny
Song: Lus Paj Lus Cua

Description: Other say that you’re a bad person, a person who isn’t a good couple to marry, but in my heart you’re not that type of person. These words that other say, one can’t believe unless it is seen by themselves. Don’t listen to these words or our love will break apart.

luag hais tias koj tsis zoo txhob hlub
vim tias koj yog neeg siab dub
luag hais tias koj tsis zoo txhob yuav
vim tias koj tsis yog neeg tav cuab
hauv kuv lub siab tsis xav hais tias
koj yog neeg li ntawv

lus paj lus cua ntseeg tsis tau
vim txhua lo ntawv tawv luag tej qhov ncauj
lus paj lus cua nws yeej tsis muaj
yog tsis pom ntawv kuv qhov muag
kuv yuav hlub nrog koj mus kom txog txoj sia tu

tsis txhob mloog cov lus luag hais
nws yauv ua rau wb sib faib
txawm tias luag yuav ntxub yuav thuam
tsis txhob nrog koj lub kua muag
hauv kuv lub siab kuv tsis xav hais tias
koj yog neeg li ntawv

lus paj lus cua ntseeg tsis tau
vim txhua lo ntawv tawv luag tej qhov ncauj
lus paj lus cua nws yeej tsis muaj
yog tsis pom ntawv kuv qhov muag
kuv yuav hlub nrog koj mus kom txog txoj sia tu

cas thaum kawg koj hos zoo li luag hais
los kuv tsis tu siab

txawm luag tsuas cav tshuav hais txog koj lub npe
los kuv tsis khev kuv yeej yauv tsis quav ntsej

lus paj lus cua ntseeg tsis tau
vim txhua lo tawv luag tej qhov ncauj
lus paj lus cua nws yeej tsis muaj
yog tsis pom ntawv kuv qhov muag
kuv yuav hlub nrog koj mus kom txog txoj sia tu

DL Link

Advertisements