Lub Siab ~ Pagnia Xiong Ft. Duce Khan


I’ve had this album for some time now and just haven’t gotten the chance to put my thoughts in it. πŸ˜€ You really have to love the music from ERE! Their artists are just amazying. Although this album only consist of 7 tracks, it’s still good. Pagnia with such a powerful, sweet voice, Duce with his raps that just makes you sink in it with his useage of words, and Kong & Shu with their soft voices, it just melts your heart away. πŸ˜€ Gotta love these artists. πŸ˜€ Quite popular now a days! This album is great though. You seriously gotta get yourself a copy of it. I’m telling you this year, there’s some good albums OUT! πŸ˜€

I can’t get this song out of my head. I’m in love with this song for a while now. Enjoy!

Singers: Pagnia Xiong Ft. Duce Khan
Song: Lub Siab
* Bare with me if i miss some words or didn’t write it correctly.

Description: they’re singing about loving someone so much and they’re taking advantage of it. You love them with all your heart, you see their flaws even through their lies and you’re able to let it go. You come home to an empty house knowing where he/she is but you fake it like you don’t. [we all know that feeling… loving some one so much and knowing they don’t feel the same way. At the same tim eyou can’t just seem to let them go either.]

lub siab txoj hmoo zoo dua ntais
lub siab xuv tau kev tshwj xeeb
lub siab xuv tau kev hlub
lub siab nws hmoov phem tshaj
lub siab xuv hnov kev mob
thiab puas zoo li daim ia ntsoov

nws zoo nkauj tshaj txhua sawv daws
nws twb yog tus nyob nruab plawv
nws twb yog tus koj hlub tshaj plaws
ua cas koj xav mus tiag tawv
twb yog vim koj lub siab coob
koj twb txhaus los koj tsis kam yoos
koj twb tsis paub tias koj muaj txoj hmoov
koj twb tsis paub txog nws lub siab zoo
nws twb tsis pub koj tshaij plab
ua mov noj los nws ua qab qab
nws tseem hais tias koj yog nws tus tav
nws thiaj li hnub sawv ntawv koj ib sab
nws txhawj koj thiab nws hlub koj
nws qhia koj los koj twb tsis hnov
nws twb siv tag nws lub zog
los koj qis muag ua thab tsis pom

hmoov phem tshaj yog nws nroo tsis tau ib lo

li ntawv koj puas ncaj ncees rau nws
puas muaj peev xwv sawv ces tav nws los yog cias nws dhau dag
cias nws ris kev mob
li ntawv puas muaj ncaj ncees rau nws
puas muaj peev xwm sawv ces tav nws los yog cias nws dhau dag
cias nws ris kev mob
thov tsis txhob tsis txhob tsim txom lub siab

nws hlub koj tshaj nws tus kheej
koj dag npaum cas los nws yeej ntseeg
hauv lub siab nws muaj koj ib leeg
tsi smuaj koj nws tsis xav ua neeg
niaj hnub sawv ntxov mus ua hauj lwm
los txog tsev tsis muaj koj nrog pws
nws yog tus so kua muag ntws
los koj tsis kam txam tim nws
koj xav hais tias nws yeej tsis paub
koj thiaj ua ib siab mus tham hluas nkauj
qhov tseeb tiag nws ua txuj tsis paub
vim hais tias nws hlub koj dhau
nws yeej paub tias tsis zoo li qub
xav nrog koj tham los koj tsis hais lus
mob nws npaum cas los nws ua tiag ub
vim nws tsis xav tso txoj kev hlub

li ntawv koj puas ncaj ncees rau nws
puas muaj peev xwv sawv ces tav nws los yog cias nws dhau dag
cias nws ris kev mob
li ntawv puas muaj ncaj ncees rau nws
puas muaj peev xwm sawv ces tav nws los yog cias nws dhau dag
cias nws ris kev mob
thov tsis txhob tsis txhob tsim txom lub siab

Lub siab yog tus muaj hmoo tshaj
lub siab yog kev hlub phooj ywg
kev hlub fwj chim nws paub zoo tshaj
lub siab txoj hmoo phem tshaj plaws
pheej ntsib kev ncaim ntawv kev hlub
thiaj nroo tee ntshav paim ntawv txoj hlab

khuv xim heev vim nws pav tsis tau kev hlub
li ntawv koj puas ncaj ncees rau nws
puas muaj peev xwv sawv ces tav nws los yog cias nws dhau dag
cias nws ris kev mob
li ntawv puas muaj ncaj ncees rau nws
puas muaj peev xwm sawv ces tav nws los yog cias nws dhau dag
cias nws ris kev mob
li ntawv koj puas ncaj ncees rau nws
puas muaj peev xwv sawv ces tav nws los yog cias nws dhau dag
cias nws ris kev mob
li ntawv puas muaj ncaj ncees rau nws
puas muaj peev xwm sawv ces tav nws los yog cias nws dhau dag
cias nws ris kev mob
li ntawv koj puas ncaj ncees rau nws
puas muaj peev xwv sawv ces tav nws los yog cias nws dhau dag
cias nws ris kev mob
li ntawv puas muaj ncaj ncees rau nws
puas muaj peev xwm sawv ces tav nws los yog cias nws dhau dag
cias nws ris kev mob
thov tsis txhob tsis txhob tsim txom nws lub siab

DL Link

Advertisements