Nco Xamneur ~ Meej Thoj


So, after taking a listen to this album, i didn’t like it. It was TOOO MELLOW for me. the only song that i like is the one that i’m sharing. His first two albums were good, ok for my taste, but gosh, as hard as i listen to this new album of his, i just skipped through it. usualy i listen for the words, the meaning behind it and what nots, but i couldn’t go through it. Probably my mood was not feeling it as i listened to his album today. Enjoy this one since this was on repeat. 😀

Singer: Meej Thoj
Song: Nco Xam Neur

Description: He singing of how much he misses Samnuer [a village in laos]. the ripples of water, the sweet breeze, it’s refreshing. meeting Miss Samnuer [a girl from Samnuer] his hearts melts and now his heart is in Samnuer with her. He can’t wait to go back and visit her in Samnuer during the new year.

nco lub teb chaw xam nuar
cua tuaj txias zias deb ntws tshiab si
nkauj hmoob xam nuer hais lus qab zib
thaum twg mam tau rov qab mus ntsib

nco tej toj roob nco tej hauv has
nco pluag me zaub nyob pem yaj sab
ua rau tus saib los yeej qab
nco tag txhua yam nyob rau xam neur

nkauj hmoob xam nuer nej nyob li cas
ob peb hnub no nej ua dabtsis
nplej twg hlais tag lawm los tsis tau
kuv yuav rov los nrog koj noj peb caug

nco lub teb chawm xam neur
lub cev nyob no los kuv lub siab
niaj hnub mus saib teb chawm xam neur
vam thiab cias siab yuav tau ntsib koj dua

DL link

Advertisements